Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Investičné akcie 2013 - Ružomberok (PDF súbor)

 

INVESTIČNÉ AKCIE 2012 (fakturácia bude končiť v roku 2013)

Ihrisko Čutkovská dolina - 25 000 (zmluva)

 

Prieskumné a projektové práce 2013

Číslo rozpočtu  - 0443 637005 04

P.č. 168 Urbanistické štúdie (ateliérové práce) - Ružomberok "Východ" - 2000 

P.č. 169  3D model mesta - 1500 

 

Číslo rozpočtu - 0443 711005 04

P.č. 170   Územný plán centrálnej mestskej zóny - 40 000 

P.č. 171  Doplnok č. 1 k územnému plánu mesta - 14 500 

Zdroj: www.ruzomberok.sk 

Priemerne (1 Hlas)