Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

 

Financie vyčlenené z mestského rozpočtu na údržbu zelene - Ružomberok 2013

Číslo rozpočtu 0530 635006 03 - údržba verejnej zelene - detské ihriská ⇒ 9000 EUR

konkrétne ⇒ P.č.  232 - údržba detských ihrísk, pieskoviská ⇒ 7000 EUR (??? -2000EUR???)

P.č. 233 - údržba a prevádzka fontán, energie na prevádzku ⇒ 13 260 EUR

P.č. 234 - čistenie potokov ⇒ 1000 EUR

P.č. 235 - údržba pamätníkov ⇒ 330 EUR

P.č. 236 - údržba a revitalizácia parkových lavíc ⇒ 24 000 EUR

P.č. 237 - nová zeleň ⇒ 25 000 EUR

P.č. 238 - úprava stromoradí, opilovanie stromov a výruby stromov ⇒ 24 000 EUR

P.č. 239 - rez živé ploty ⇒ 10 840 EUR

P.č. 240 - postrek ploskáčik ⇒ 3300 EUR

P.č. 241 - cyklotrasa ⇒ 2000 EUR

P.č. 242 - kosenie trávnatých porastov ⇒ 140 000 EUR

P.č. 243 - jesenné hrabanie ⇒ 3000 EUR

P.č. 244 - jarné hrabanie ⇒ 3000 EUR

P.č. 245 - výsadba a ošetrovanie kvetinových záhonov ⇒ 31 000 EUR

P.č. 246 - polievanie kvetinových záhonov a mobilnej zelene ⇒ 3000 EUR

P.č. 247 - ošetrovanie mobilnej zelene ⇒ 3000 EUR 

Priemerne (1 Hlas)