Kompletný manuál ako a prečo ( v Ružomberku ) separovať všetky druhy odpadov!

   

 

Priemerne (1 Hlas)

Financie vyčlenené z mestkého rozpočtu na spracovanie odpadov - Ružomberok 2013

Číslo rozpočtu 0510 637004 03 - Likvidácia odpadu - separovaný zber

P.č. 218  - realizácia separovaného zberu ⇒ 78 000 EUR - Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu - zmluva

P.č. 219 - vývoz odpadu zo zametania  ⇒ 9000 EUR

P.č. 220 - likvidácia odpadu z priemyselných častí ⇒30 000 EUR

P.č. 221 - vývoz KO TS a.s.  (komunálny odpad) ⇒ 731 500 EUR

P.č. 222 - zákonný poplatok uák. 17/2004 ⇒ 42 000 EUR

P.č. 223 - finančná účelová rezerva ⇒ 31 000 EUR

P.č. 224 - likvidácia nelegálnych skládok ⇒ 5000 EUR

P.č. 225 - likvidácia vrakov automobilov ⇒ 1000 EUR

P.č. 226 - likvidácia odpadu zo zelene ⇒ 5000 EUR

P.č. 227 - vývoz MSM ⇒ 19 890 EUR

P.č. 228 - nákup MSN ⇒ 2000 EUR

P.č. 229 - vývoz VKK ⇒ 56 100 EUR   

Číslo rozpočtu 0510 637004 0310 - likvidácia odpadu - prevádzka zberného dvora

P.č. 230 - ikvidácia odpadu - prevádzka zberného dvora ⇒ 41 000 EUR  - Zberný dvor odpadov - zmluva

Číslo rozpočtu 0510 637004 0320 - likvidácia odpadu - BRO

P.č. 231 - prevádzka kompostárne ⇒ 20 000 EUR

Manuál - separovanie odpadov - Ružomberok

 

Priemerne (1 Hlas)

Prečo separovať odpad?

Autor/ka: Peter Pekár

 

VEDELI STE, ŽE...

·           Jeden Slovák vyprodukuje cca 320 kg odpadu za rok

·           670 vyzbieraných a zrecyklovaných hliníkových plechoviek 1 bycikel

·           30   vyzbieraných a zrecyklovaných PET fľiaš = 1 fleecová bunda

·           150 vyzbieraných a zrecyklovaných PET fľiaš = 1 koberec

·           11 nápojových kartónových obalov 1 m2 kuchynských utierok

·           vyzbierané a zrecyklované oceľové plechovky nové plechovky, kľúče,...

·           vyzbierané a zrecyklované nápojové kartónové obaly darčekové tašky, stavebné dosky,...

·           vyzbieraný a zrecyklovaný papier a lepenka nový papier, hygienické potreby, puzzle,...

·           vyzbierané a zrecyklované zmesové plasty plastové profily (večné drevo),...

·           vyzbierané a zrecyklované pneumatiky povrchy na detské a športové ihriská,...

·           vyzbieraný a zhodnotený bio-odpad = kvalitné hnojivo, bioplyn,...

·           recykláciou 110 ton starého papiera sa ušetrí 1 ha 80 ročného lesa a 70 % energie

·           recykláciou 1 kg železného šrotu sa ušetria 4 kg rudy a 74 % energie

·           recykláciou odpadovej medi sa ušetia 4 kg rudy a 80 % energie

·           recykláciou plastov sa ušetrí ropa a 9,4 kWh energie

·           recykláciou skla sa ušetrí 43 %, plastov 97 % a hliníka 95 % energie potrebnej na získanie prvotných surovín a ich spracovanie

Čítať ďalej...