Preskoč na obsah

Interaktívna digitálna mapa - Ružomberok

Autor/ka: Albín Bella

Projekt Interaktívna digitálna mapa mesta Ružomberok (IDMR) vznikol na základe podnetov od občanov zapojených do participatívnej komunity Ružomberok. Mapa (IDMR) je neustále aktualizovanou platformou pre poslancov mestského zastupiteľstva a ich činnosť, ale aj pre občanov a ich aktivity, predovšetkým v oblasti ekológie, architektúry a sociológie. Zámerom projektu nie je, ako by sa mohlo niekomu zdať, nekonštruktívne kritizovať činnosť poslancov. Naopak, cieľom je vypracovať konštruktívnu analýzu kritických bodov (critical points) v meste, ktoré sa tak môžu stať podkladom pre prácu poslancov, ale aj občanov.

Čítať ďalej...

Späť

Critical point 1 - Kameňolomy - Ružomberok

Autor/ka: Albín Bella

Ružomberok je už niekoľko rokov na špici najprašnejších miest na Slovensku. Jednou z príčin sú aj kameňolomy, ktoré sa nachádzajú cca 500 metrov od obytných zón.

Ružomberské kameňolomy: č. 3, č. 2, Biela púť (smetisko), kameňolom č. 4 a v pozadí kameňolom č.5

 

Pozostatky z kameňolomu č.1 - vápenka

 

Nefunkčná vápenka...

 

Kameňolom č. 3 a č. 2...

 

Kameňolom č.2 - detail

 

Kameňolom č.2 - v pozadí obytná zóna mesta Ružomebrok (Baničné)

 

Kameňolom č.3 - detail

 

Kameňolom č.3 - detail 2

 

Uprostred lomov sa nachádza ružomberské smetisko - Biela púť...("zelený" kopec v strede)

Kameňolom č. 4 (Biely potok)

 

Kameňolom č. 5 (Ludrová) - detail

Horský masív, ktorý sa nachádza v pozadí patrí do chránenej oblasti NAPANT.