Preskoč na obsah

Interaktívna digitálna mapa - Ružomberok

Autor/ka: Albín Bella

Projekt Interaktívna digitálna mapa mesta Ružomberok (IDMR) vznikol na základe podnetov od občanov zapojených do participatívnej komunity Ružomberok. Mapa (IDMR) je neustále aktualizovanou platformou pre poslancov mestského zastupiteľstva a ich činnosť, ale aj pre občanov a ich aktivity, predovšetkým v oblasti ekológie, architektúry a sociológie. Zámerom projektu nie je, ako by sa mohlo niekomu zdať, nekonštruktívne kritizovať činnosť poslancov. Naopak, cieľom je vypracovať konštruktívnu analýzu kritických bodov (critical points) v meste, ktoré sa tak môžu stať podkladom pre prácu poslancov, ale aj občanov.

Čítať ďalej...

Späť

Critical point 2 - ilegálna skládka odpadu - Ružomberok

Autor/ka: Albín Bella

Ružomberok ako každé iné mesto či obec na Slovensku "disponuje" viacerými ilegálnymi skládkami odpadu. Postupne sa ich pokúsime zmapovať všetky. Toto je jedna z nich.

Táto ilegálna skládka odpadu sa nachádza medzi dvomi ružomberskými sídliskami (Baničné a Roveň) na ulici Sládkovičova.

 

...o týždeň neskôr...na mieste prebiehajú úpravy ťažkou technikou", ale odpad sa len odhrnul nabok...

 

 ...a druhá časť zostala úplne nedotknutá...

 

Občanom sa pravdepodobne nechce platiť za odvoz a odstránennie odpadu, ktorý nie je možné vyhodiť do zberných košov na komunálny odpad. Alebo...sa im to páči!