Preskoč na obsah

Interaktívna digitálna mapa - Ružomberok

Autor/ka: Albín Bella

Projekt Interaktívna digitálna mapa mesta Ružomberok (IDMR) vznikol na základe podnetov od občanov zapojených do participatívnej komunity Ružomberok. Mapa (IDMR) je neustále aktualizovanou platformou pre poslancov mestského zastupiteľstva a ich činnosť, ale aj pre občanov a ich aktivity, predovšetkým v oblasti ekológie, architektúry a sociológie. Zámerom projektu nie je, ako by sa mohlo niekomu zdať, nekonštruktívne kritizovať činnosť poslancov. Naopak, cieľom je vypracovať konštruktívnu analýzu kritických bodov (critical points) v meste, ktoré sa tak môžu stať podkladom pre prácu poslancov, ale aj občanov.

Čítať ďalej...

Späť

Critical point 4 - Čerpacia stanica č. 7/Benzínka - Ružomberok

Autor/ka: Albín Bella

V Ružomberku sa nedávno rozpútala veľká diskusia ohľadne výstavby verejnej čerpacej stanice č. 7. Značná časť obyvateľstva bola proti tejto výstavbe a rozhodla sa podpísať pod petíciu, ktorá mala dať poslancom znamenie, že siedmu stanicu na pohonné látky v meste a predovšetkým v danej lokalite nechceme. Navyše spoločnosť, ktorá chcela čerpaciu stanicu vybudovať už jednu čerpaciu stanicu v Ružomberku vlastní. Proti výstavbe a priebehu schvaľovania výstavby "Benzínky" sa vyjdarili aj niektorí poslanci mestského zastupiteľstva. Napriek všetkým nepriaznivým ohlasom mesto schválilo výstavbu a čaká sa na to, ako sa celá vec bude vyvíjať. 

Prečo nastal taký verejný rozruch okolo tejto "rozvojovej investície"?

Predovšetkým kvôli samotnému umiestneniu čerpacej stanice č.7. Lokalita, ktorá sa mala premeniť na čerpaciu stanicu je súčasťou nábrežia rieky Revúca, ktorá sa o pár metrov ďalej vlieva do najväčšej Slovenskej rieky Váh. Práve na tomoto mieste existuje už dlhý čas z biologického hľadiska veľmi špecifické miesto: neresisko piatich druhov rýb (Hlavátka podunajská, Hlaváč bieloplutvý, Pstruh potočný, Lipeň timiánový, Podustva severná). Nejde o to, že neresisko piatich druhov rýb priamo v centre mesta je naozaj unikátom Slovenska, ale navyše o možné ohrozenie samotných vodných tokov v blízkosti ktorých má výstavba vzniknúť. Investor sa odvoláva, že všetko bude "perfektne zabezpečené", aĺe netvrdili to aj odborníci z Japonskej Fukušimi? Nechcem malovať katastrofu na stenu budúcnosti mesta Ružomberok, ale popri znečisteniu a smradu, ktoré vznikajú z tunajšej fabriky Mondi, ktorá vyrába papier, je ďalšie potenciálne znečistenie vskutku nežiaduce. Aby to nebolo len o slovách dokladáme niekoľko fotografii dokumentujúcich danú lokalitu.

Fotografia č. 1: Predmetná lokalita výstavby čerpacej stanice.

Fotografia č. 2 dokumentuje v akej vzdialenosti je vodný tok (rieka Revúca).

Fotografia č. 3 dokumentuje sútok riek Revúca a Váh, ktorý sa nachádza na druhej strane štvorprúdovej cesty.

Fotografia č. 4 : Informačná tabuľa, ktorá popisuje vzácne neresisko rýb.

 

Na záver už len dodám, že keď som do vyhľadávača na mape zadal mesto Ružomberok ako označujúci bod mesta vyskočil práve critical point 4.