Preskoč na obsah

Interaktívna digitálna mapa - Ružomberok

Autor/ka: Albín Bella

Projekt Interaktívna digitálna mapa mesta Ružomberok (IDMR) vznikol na základe podnetov od občanov zapojených do participatívnej komunity Ružomberok. Mapa (IDMR) je neustále aktualizovanou platformou pre poslancov mestského zastupiteľstva a ich činnosť, ale aj pre občanov a ich aktivity, predovšetkým v oblasti ekológie, architektúry a sociológie. Zámerom projektu nie je, ako by sa mohlo niekomu zdať, nekonštruktívne kritizovať činnosť poslancov. Naopak, cieľom je vypracovať konštruktívnu analýzu kritických bodov (critical points) v meste, ktoré sa tak môžu stať podkladom pre prácu poslancov, ale aj občanov.

Čítať ďalej...

Späť

Critical point 5 - Kaštieľ sv. Žofie/Hypermarket - Ružomberok

Autor/ka: Albín Bella

Hypermarket v kaštieli alebo sedem "divov" Slovenska. Je názov článku, ktorý dokumentuje najkurióznejšie stavby na území SR. Je smutné, že Ružomberok bol opäť (ako v prípade prašnosti) na prvom mieste. "Kaštieľ a supermarket v jednom? V Ružomberku je to možné". To sú prvé dve vety tohto článku. Realita je však neúprosná!  V Ružomberku sme zachránili historickú pamiatku (pôvodná stavba je zo 14. storočia), najstaršiu budovu v meste, budovu označenú súpisným číslom 1, zlúčením s hypermarketom. Celý proces predaja bol rovnako zaujímavý ako výsledný efekt "záchrany" historickej pamiatky. "Jediným spôsobom ako zachrániť Kaštieľ sv. Žofie bolo skĺbiť záujmy mesta a budúceho investora, teda rekonštrukciou získať kultúrne a historické priestory pre potreby Mesta a na druhej strane dovoliť rozvinúť aktivity budúceho investora. Takúto spoločnú reč sme po dlhom hľadaní našli u nadnárodnej spoločnosti Ahold so sídlom v Holandsku, ktorá vlastní jednu z najväčších maloobchodných reťazcov potravinárskeho a ďalšieho spotrebného (prevažne priemyselného a textilného) tovaru v Európe,". Povedal vtedy pre Ružomberský hlas primátor mesta a súčasný poslanec za stranu Smer - SD, Juraj Čech. Budova aj s pozemkom bola predaná za necelých 60 000 EUR (vtedy ešte za 1,7 mil. SK). Podmienkou bolo, že nový majiteľ zachová a zrevitalizuje aspoň časť pôvodnej stavby, ktorá bude slúžiť občanom Ružomberka na kultúrne účely. Projekt revitalizácie vypracovala firma Fischers and partners a projekt mohol byť zrealizovaný. Mohol, ale nebol, teda ak nerátame výstavbu hypermarketu a povrchnú konzerváciu zvyškov pôvodnej budovy. Súčasné vedenie mesta sa snaží odkúpiť späť aspoň zvyšok budovy aj s pozemkom. Ako to dopadne zatiaľ nie je jasné.

Uvidíme či to bude za 60 000EUR. 

Prečo som sa rozhodol zaradiť tento skvost medzi ktirické body na mape participatívnej komunity zelené mesto, keď sa obsahovo viac hodí do komunity kultúra? Pretože sa nazdávam, že občania by mali mať možnosť spolupodieľať sa (participovať) aj na tvorbe územného plánu, ktorého súčasťou bola aj táto "revitalizácia". Mohli by sme tak predísť nejednej paškvilizácii a zachrániť mnohé kultúrne pamiatky.

 Ako vyzerá Kaštieľ sv. Žofie po desiatich rokoch od jeho revitalizácie a zlúčenia s hypermarketom vám teraz ukážeme na sérii fotografii.

Fotografia č.1.: Hybrid - kaštieľ sv. Žofie a hypermarket.

 

Fotografia č.2 dokumentuje pôvodnú časť kaštieľa po "revitalizácii".

 

Fotografie č.3., 4. a 5. zachytávajú skutočný stav "nevyhnutnej cesty revitalizácie" kaštieľa sv. Žofie.

 

Fotografia č.6.: "Revitalizované" nádvorie pôvodného kaštieľa.

 

Fotografia č.7: Pôvodné múry kaštieľa sv. Žofie z kameňa (cca 14. storočie).

Na záver už len dodám, že občania mesta Ružomberok sa vďaka tejto skúsenosti tak trochu obávajú rekonštrukcie ružomberskej synagógy, ktorá je naplánovaná na najbližšie tri roky.

Navyše, možno už v blízkej budúcnosti bude Kaštieľ sv. Žofie susediť nielen s kasárňami ASR, ale aj s čerpacou stanicou č.7. 

...Ružomberok...