Preskoč na obsah

Interaktívna digitálna mapa - Ružomberok

Autor/ka: Albín Bella

Projekt Interaktívna digitálna mapa mesta Ružomberok (IDMR) vznikol na základe podnetov od občanov zapojených do participatívnej komunity Ružomberok. Mapa (IDMR) je neustále aktualizovanou platformou pre poslancov mestského zastupiteľstva a ich činnosť, ale aj pre občanov a ich aktivity, predovšetkým v oblasti ekológie, architektúry a sociológie. Zámerom projektu nie je, ako by sa mohlo niekomu zdať, nekonštruktívne kritizovať činnosť poslancov. Naopak, cieľom je vypracovať konštruktívnu analýzu kritických bodov (critical points) v meste, ktoré sa tak môžu stať podkladom pre prácu poslancov, ale aj občanov.

Čítať ďalej...

Späť

Critical point 6 - ilegálna skládka odpadu 2 - Ružomberok

Autor/ka: Albín Bella

Aby bolo jasné, že niektoré kritické body sú dielom obyčajných ľudí pripájam ďalšiu ilegálnu skládku odpadu. Táto sa nachádza v blízkosti cyklotrasy v oblasti "Pod skalami". Je smutné ak na životnom prostredí nezálaží ani samotným obyvateľom mesta Ružomberok, ktorí v ňom žijú. Alebo to tam vysypal niekto z iného mesta...?

Ilegálny odpad treba "poriadne" skryť...lebo čo oko nevidí, to srdce nebolí...sa hovorí!

 

Prečo ľudia vyhadzujú plasty, prečo sú len takí sprostí?

 

Ľudia správate sa ako degenerované zvery, veď v meste máme separované zbery...

 

A vraj medveď je v našom meste najnebezpečnejšou šelma.

Aká hlúposť!