Preskoč na obsah

Interaktívna digitálna mapa - Ružomberok

Autor/ka: Albín Bella

Projekt Interaktívna digitálna mapa mesta Ružomberok (IDMR) vznikol na základe podnetov od občanov zapojených do participatívnej komunity Ružomberok. Mapa (IDMR) je neustále aktualizovanou platformou pre poslancov mestského zastupiteľstva a ich činnosť, ale aj pre občanov a ich aktivity, predovšetkým v oblasti ekológie, architektúry a sociológie. Zámerom projektu nie je, ako by sa mohlo niekomu zdať, nekonštruktívne kritizovať činnosť poslancov. Naopak, cieľom je vypracovať konštruktívnu analýzu kritických bodov (critical points) v meste, ktoré sa tak môžu stať podkladom pre prácu poslancov, ale aj občanov.

Čítať ďalej...

Späť

Critical point 7 Biela púť

Autor/ka: Albín Bella

Kritický bod č.7 je typickým pre väčšinu miest na Slovensku. Ide o skládku komunálneho odpadu - smetisko. Problém spracovávania odpadu je dnes jedným z najdôležitejších. Najväčším problémom je predovšetkým totálna ignorancia zo strany väčšiny ľudí. Nadmerné opotrebovávanie má aj svoju druhú stránku rovnice (spotreba = odpad), ale len málokto si to uvedomuje. Veď kto má dnes čas rozmýšľať nad tým, kam zahodiť tento obal, alebo tento poškodený výrobok. Zatiaľ čo spoločnosť sa pomaly dostáva do fázy, že takmer celoplošne umožňuje separáciu odpadu a jeho následnú recykláciu, obyvateľom miest nevonia zaoberať sa ešte aj odpadom. Samozrejme spoločenské inštitúcie v tom tiež nie sú nevinne. Tak ako aj v prípade iných problémov aj tu zohráva kľúčovú úlohu edukácia. Pokiaľ sa nesústredíme na edukáciu obyvateľov už od útleho veku, len ťažko sa celkový prístup k odpadu zmení. Ani samotná samospráva mesta na tom nie je až tak výborne. Popri možnosti separovať aspoň základné druhy odpadu (plasty, papier, sklo, kov, tetrapack-y) chýba v meste možnosť verejného kompostovania. Pritom odpad, ktorý možno kompostovať a spätne využívať ako prírodné a ekologické hnojivo tvorí vo väčšine prípadov až 25% odpadu. Nakoniec už len dodám, že nie vždy pomôže separácia a recyklácia odpadu, preto ak sa k nej nepridá rozumné opotrebovávanie, problém spracovania odpadu sa nestratí.

 

Stará skládka odpadov od roku 1974 slúžila na ukladanie tzv. komunálneho odpadu obyvateľov a priemyselného odpadu priemyselných podnikov mesta Ružomberok. Skládka mala do roku 1991 charakter neriadenej (divokej) skládky. V roku 1991 bola táto sanovaná a súčasne bola vybudovaná nová časť podľa vtedy platných legislatívnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva. Prevádzkovaná časť skládky má povolenú prevádzku podľa rozhodnutia inšpekcie životného prostredia, odbor integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania do 31.12.2008.

Okrem rozšírenia priestoru na trvalé ukladanie odpadov investor odstráni starú ekologickú záťaž (neriadenú skládku odpadov).

 

Vstupné údaje:

Kapacita (objem) skládky celkom: 190 000 m3, objemová hmotnosť zhutneného odpadu 1,1 t/m3, množstvo ukladaného odpadu 10 000 t/rok, objem ukladaného odpadu 10 000 : 1,1 = 9 091 m3. Životnosť skládky celkom 190 000 : 9 091 = 20,9 roka.

 

Informácie pochádzajú z dokumentu, ktorý zaslalo Ministerstvo životného prostredia ako odpoveď na žiadosť o zväčšenie  skládky.

 

 

Ponúkame vám teraz priamy pohľad do zákulisia ružomberského smetiska. Na prvý pohľad to vyzerá ako nezvyčajný "terasový" zelený kopec. Jeho veľkosť však hovorí o niekoľko ročnej "zásobe" odpadu

 

Fotografia č.1: Skládka komunálneho odpadu - Ružomberok - pohľad z predu.

 

Fotografia č.2: Medzi horami, skládka spočíva...

 

Fotografia č.3 Pohľad na časť smetiska. V pozadí vidieť kameňolom č.5 (Ludrová)

 

Fotografia č.4:

...Na smetisko je vstup zakázaný, ani to však nebráni ľuďom prehľadávať odpad v nádeji, že nájdu niečo užitočné...

 

Fotografia č. 5:

Dokumentuje koľko z komunálneho odpadu tvoria plastové odpady, ktoré by bolo možné recyklovať. Na fotografii je vidieť PET fľaše, plastové bandasky, plastové tašky a vrecia,...

 

Fotografia č. 6:

 

Fotografia č.7:

 

Fotografia č.8:

Celkový pohľad na skládku komunálneho odpadu - Ružomberok