Diskusné fórum Diskusné fórum

Všeobecné
# kategórií:
2
# príspevkov:
20
# účastníkov:
6
Top prispievatelia
 
Bella Albín
Hodnosť: Youngling
Príspevky: 8
Dátum nástupu: 21.4.2010
Marián Dubnicay
Hodnosť: Youngling
Príspevky: 5
Dátum nástupu: 7.9.2010
Juraj Fliega
Hodnosť: Youngling
Príspevky: 3
Dátum nástupu: 7.9.2010
Lucia Muráriková
Hodnosť: Youngling
Príspevky: 2
Dátum nástupu: 7.6.2013
Alexandra Dubovcova
Hodnosť: Youngling
Príspevky: 1
Dátum nástupu: 28.3.2013
Jozef Veselovský
Hodnosť: Youngling
Príspevky: 1
Dátum nástupu: 7.9.2010

Interaktívna digitálna mapa - Ružomberok

Autor/ka: Albín Bella

Projekt Interaktívna digitálna mapa mesta Ružomberok (IDMR) vznikol na základe podnetov od občanov zapojených do participatívnej komunity Ružomberok. Mapa (IDMR) je neustále aktualizovanou platformou pre poslancov mestského zastupiteľstva a ich činnosť, ale aj pre občanov a ich aktivity, predovšetkým v oblasti ekológie, architektúry a sociológie. Zámerom projektu nie je, ako by sa mohlo niekomu zdať, nekonštruktívne kritizovať činnosť poslancov. Naopak, cieľom je vypracovať konštruktívnu analýzu kritických bodov (critical points) v meste, ktoré sa tak môžu stať podkladom pre prácu poslancov, ale aj občanov.

Čítať ďalej...