Preskoč na obsah

VIDEO: Zeleň v meste - Ružomberok

Autor/ka: Martin Šefranko

Video pochádza od autora, ktorý je členom participatívnej komunity Zelené mesto. Dokumentuje aktuálny stav jedného z Ružomberských sídlisk - sídlisko SNP alebo aj Roveň. Autor kriticky a autenticky zachytáva hlavné podnety od občanov a návrhy poslancov mestského zastupiteľstva.

 

 

Účinkujúci poslanci mestského zastupiteľstva:

PaedDr. Ján Pavlík - primátor mesta 

Ing. Arch. Pavol Fischer (Obvod č.11)

predseda komisie pre územné plánovanie, výstavbu a životné prostredie

a PhDr. Mária Kramárová (Obvod č. 11)

Obvod č. 11 - Bystrická cesta (po ul. Cesta do tehelne), J. Jančeka, Kuzmányho, Poľná, Priehradka, Sv. Anny, Tatranská cesta, Za dráhou, Za starým cintorínom, Zarevúca, Štiavnická,Gen. Miloša Vesela  (inak povedané... ROVEŇ...)

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last