Preskoč na obsah

Verejná požičovňa bicyklov

Autor/ka: Participatívna komunita Ružomberok

Anotácia – krátky opis projektu:

Cieľom projektu je vybudovať verejnú požičovňu bicyklov na parkovisku pri Mestskom úrade (ďalej len MÚ) v Ružomberku. Na tomto mieste chcú občania vybudovať krytú úschovňu verejných bicyklov pre všetkých obyvateľov mesta a jeho návštevníkov, aby tak podporili myšlienku využívania environmentálnych dopravných prostriedkov v najprašnejšom meste na Slovensku. Bicykle, ktoré budú použité na tento účel, budú mladými ľuďmi recyklované, opravené a znovu spojazdnené. Súčasťou projektu je vypracovanie interaktívnej mapy mesta Ružomberok, ktorá bude zobrazovať rôznorodé kultúrne, architektonické a rekreačno-športové „krásy" mesta (BP – beautiful points).

 

Projektová dokumentácia

Názov projektu:  Verejná požičovňa bicyklov

Predkladateľ projektu: Participatívna komunita Ružomberok

 

Východisková situácia:

Ružomberok je jedným z najprašnejších miest na Slovensku. Denne prejde cez mesto 15 000 áut . Okrem toho sa v meste nachádza aj firma Mondi SCP a.s.. Tieto faktory dopomáhajú k zhoršenému ovzdušiu v Ružomberku. Projekt je zameraný na propagáciu environmentálnej dopravy v meste. Mesto Ružomberok má na to negatívny (prašné ŽP) aj pozitívny potenciál (rozloha mesta, okolitá príroda) V okolí mesta je vybudovaných niekoľko desiatok kilometrov cyklotrás, ktoré vedú cez tri národné parky a  jednu chránenú krajinnú oblasť. Projekt podporuje ekologické súžitie ľudí s prírodou a zároveň občanom aktívne umožňuje urobiť niečo pre svoje zdravie, ale aj pre poznávanie samotnej krajiny a krás Slovenska.  

  

Cieľ:

Hlavným cieľom je poskytnúť priestor mladým ľuďom z Ružomberka, aby sa plne realizovali v oblasti ekológie, ochrany a poznávania životného prostredia, ale aj v oblasti podpory poznávania kultúrnej platformy mesta. Projekt má okrem toho ešte dva ďalšie rovnocenné ciele. Prvým je podpora ekologickej formy prepravy (bicykel) v jednom z najprašnejších miest na Slovensku. Druhým je vytvorenie interaktívnej mapy mesta Ružomberok, ktorá sprostredkuje domácim obyvateľom, ale aj návštevníkom poznávanie „krás" mesta Ružomberok, ktoré sú buď kultúrne, architektonicky, alebo rekreačne-športovo význačné.

Cieľová skupina:

Projekt poskytne priestor mladým ľuďom z participatívnej pracovnej skupiny „zelené mesto", ktorých záľubou je okrem iného aj recyklácia starých bicyklov a ich následné využívanie, ako aj vzdelávanie verejnosti v oblasti ekológie. Prostredníctvom verejného workshopu sa budú môcť naučiť aj iní mladí ľudia, ako si opraviť či zrekonštruovať bicykel, aby bol opäť pojazdný. Druhou cieľovou skupinou je široká verejnosť, ktorej chcú občania zapojení do projektu poskytnúť možnosť využívať ekologický spôsob prepravy a spoznávať mesto a jeho okolie so všetkými krásami a to aj v prípade, že nemajú vlastný bicykel.

Pokračovanie projektu:

Zmena dosiahnutá prostredníctvom projektu prinesie komunite mladých ľudí možnosť zmysluplne reagovať  na súčasný stav v meste Ružomberok. Rovnako tak im umožní sa prakticky realizovať v oblasti ochrany životného prostredia a podpory vzdelávania v environmentálnych otázkach, ale aj v otázkach kultúrnej platformy mesta Ružomberok. Pomôže im lepšie spoznávať a zmapovať domáce prostredie a jeho kultúrnu tradíciu a hodnotu. Pre Ružomberčanov sa tým otvorí možnosť využívať bezplatne ekologické formy dopravy v meste a podporí sa myšlienka ekologického súžitia s prírodou. Projekt má veľký potenciál do budúcnosti, či už v podobe dobudovania ďalších výpožičných stanovísk bicyklov, alebo vytvárania cyklistickej platformy v meste. Absencia cyklochodníkov v meste je v súčasnosti alarmujúca, aj preto sa občania rozhodli začať zvyditeľňovať problematiku cyklododpravy v meste Ružomberok.

Aktivity:

Myslíme si, že bicykel je pre mesto s rozmermi Ružomberka naozaj vhodným dopravným prostriedkom a to z hľadiska ekológie, športu ale i ekonomiky. Projekt chce verejnosti predstaviť možnosti environmentálneho súžitia človeka, prírody a mesta. Je potrebné vzdelávať a viesť aj ďalšie generácie smerom k dlhodobo udržateľnej koexistencii človeka (žijúceho v meste) a prírody, ktorá ho obklopuje.

 

Prostredníctvom dobrovoľnej práce mladých ľudí z participatívnej pracovnej skupiny „zelené mesto" vybudujeme krytý prístrešok pre verejné bicykle, ktoré budú zrecyklované z finančných prostriedkov projektu. Ku zrekonštruovaniu bicyklov zorganizujeme verejné workshopy, ktorých cieľom bude naučiť  mladých ľudí ako si opraviť starý bicykel. Všetky bicykle budú samozrejme zabezpečené proti krádeži a ich vypožičanie bude možné po predložení preukazu totožnosti  (v prípade maloletých osôb po predložení preukazu totožnosti zákonného zástupcu) v Informačnom centre, ktoré sídli v KDAH, a podpísaní prebratia hmotnej zodpovednosti za vypožičaný bicykel až do jeho návratu.

 

Násloedne budeme postupne vytvárať interaktívnu mapu mesta Ružomberok, na ktorej zaznačíme všetky zaujímavé oblasti mesta Ružomberok, ku ktorým sa dá dostať na bicykli. Pôjde o rôznorodé kultúrne a architektonické pamiatky (hrad Likava, Vlkolínec, MÚ, Gotický kostol Všetkých svätých v Ludrovej, atď.), ale aj o rekreačno-športové oblasti a ich dominanty (Trlenská dolina, Hrabovská dolina a Hrabovské jazero, Čutkovská dolina a Čutkovské jazero , rôzne minerálne (Lipt. Štiavnica, Ludrová, Lipt. Sliače) a geotermálne pramene (Kalameny), ktoré sú voľne dostupné verejnosti a samozrejme rôzne úžasné výhľady a panorámy z Veľkej Fatry, NAPANT-u, či Chočských vrchov. Zhotovíme niekoľko tlačených exemplárov tejto mapy, ktorá bude k dispozícií pri zapožičaní si bicykla, ale vytvoríme aj jej digitalizovanú podobu na webovej stránke, ktorú si budú môcť pozerať ľudia aj online na webe, respektíve do nej interaktívne pridávať nové body - BP (beautifull points). 

Na záver prebehne slávnostné otvorenie verejnej požičovne bicyklov, ktorého súčasťou bude celodenná akcia so zameraním na propagáciu environmentálnych spôsobov dopravy spojená s občerstvením a hudbou.

 

Akej farby budú mestské bicykle?

Aj samotná farba bicyklov bola predmetom diskusii. Tu je niekoľko nápadov ako mohli mestské bicykle v Ružomberku vyzerať:

 

Nakoniec sa občania dohodli, že sa použijú mestké farby (biela/chrom, žltá a červená)...

A víťazom sa stal...

Treba ešte podotknúť, že vizualizácia neobsahuje blatníky (žltá), zámky (červená) a nosiče (červená)...

 

Fotogaléria z workshopov...pre prehliadanie kliknite na obrázok!

Rozpočet:

MESTO RUŽOMBEROK

 • konštrukcia: KVH hranol smrek 450 €
 • opláštenie: MFP doska 22mm 350 €
 • polykarbonát 175 €
 • spojovací materiál a nátery: 150 €
 • stojan na bicykle 150 €
 • brzdy na bicykel 75 €
 • blatníky 50 €
 • venčeky na kolesá a riadenia – 24 ks 6 €
 • pedále (štandard) – 5 párov – 3 €/pár 15 €
 • sedlo – 3 ks – 15 €/ks 45 €
 • svetlo zadné červené – 5 ks – 6 €/ks 30 €
 • svetlo predné biele – 5 ks = 6 €/ks 30 €
 • odrazky na kolesá – 10 ks – 0.50 €/ks 5 €
 • zvončeky – 5 ks – 3 €/ks 15 €
 • prilba – 5ks – 12 €/ks 60 €
 • vesta reflexná – 5ks – 3 €/ks 15 €

Spolu: 1621 €

OZ TVORIVÝ ROZVOJ (FINANCIE OD NADÁCIE INTENDA)

 • výplet kolies a špajdle 200 €
 • duše a plášte 150 €
 • farba na bicykle 150 €
 • strešná krytina na prístrešok 250 €

Spolu: 750€

Financie na projekt spolu:  2371 €

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last