Preskoč na obsah

Namiesto preliezok pribudne Workoutový park - Roveň

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj

„...Na Rovni pribudne nový workoutový park pre verejnosť..." Aj tak zneli statusy nadšencov workoutu v Ružomberku.  A keďže sa hneď od začiatku objavilo veľa otázok týkajúcich sa pripravovaného workout parku na Rovni, dovoľte mi, aby som všetkým záujemcom o túto problematiku objasnil celý zámer Participatívnej komunity a OZ Lokal. V prvom rade by som chcel povedať, že ma veľmi teší, keď vidím, že Ružomberčanom nie je ľahostajné čo vyrastie pred „ich" panelákom. Pravdepodobne za to môžu zlé skúsenosti pri práci s verejným priestorom v našom meste, ale výsledok je kľúčový – občianska angažovanosť  pri správe vecí verejných. Môžem Vás ubezpečiť, že inak tomu nebude ani v tomto prípade. Problematika spolupráce občanov a mesta pri práci s verejným priestorom je rozsiahla, preto vyberiem len to najdôležitejšie. Ale poďme pekne po poriadku.

Dúfam, že Vám už nemusím predstavovať projekt participatívneho rozpočtu a preto môžeme prejsť rovno k téme workoutu. V roku 2014 sa okrem iného venovala participatívna komunita aj analýze verejných športovísk v meste Ružomberok. Musím priznať, že nás výsledok sklamal, ale práve vďaka nemu sme sa rozhodli venovať sa tejto téme aj prostredníctvom projektu z dielne participatívnej komunity v roku 2014: PRojekt - Revitalizácia verejných športovísk. Našim zámerom bolo poukázať na nedostatok možnosti voľného športovania v meste (s výnimkou možnosti hrať na každom sídlisku basketbal) pre mládež 12+ ako aj pre dospelých. Zároveň sme však chceli ukázať vedeniu mesta smer, ktorým by sa pri revitalizácii takýchto priestorov mohlo/malo uberať.  Viac informácii o analýze verejných športovísk postupne zverejňujeme  v sekcii Verejné športoviská.

Aj to bol dôvod prečo sa participatívna komunita rozhodla zakúpiť dva outdoorové pingpongové stoly a dve preliezky na cvičenie workoutu. Bohužiaľ viac nám toho na tento projekt z celkového rozpočtu nevyšlo. Našim cieľom však nie je revitalizovať všetky mestské ihriská a športoviska, ale len ukázať ako vhodne a ekonomicky v tomto procese postupovať. Jednou z vytipovaných lokalít na inštaláciu športového mobiliáru bola a stále je Roveň. Participatívna komunita sa rozhodla umiestniť stôl na stolný tenis ako aj workoutové preliezky pri basketbalovom ihrisku na ulici Za dráhou v tesnej blízkosti mestskej materskej škôlky. Celý zámer odobrila Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a životné prostredie a následne aj mestské zastupiteľstvo.  Všetko bolo pripravené na realizáciu. Pingpongový stôl je už osadený na svojom mieste, i keď mu jeho existenciu na Rovni trochu skomplikoval výkop plynovej prípojky pre neďaleký súkromný subjekt (okrem iného stále očakávame, že sa tento verejný priestor po dokončení prípojky vráti do pôvodného „zatrávneného" stavu). Montáž workoutových preliezok bola naplánovaná na máj 2015. Môžem povedať, že aj na naše začudovanie sa na nemenovanej sociálnej sieti objavila výzva na zapojenie sa do realizácie Workout parku (a súbežne s ňou aj súkromný zámer vybudovania tenisových hál). Keďže umiestnenie workoutového parku je plánované v blízkosti pôvodného zámeru participatívnej komunity, rozhodol som sa ako jeden z facilitátorov participatívneho rozpočtu v RK osloviť  OZ Lokal, aby nám poskytli viacej informácii. O súčasnom stave predmetného verejného priestoru sme už písali v článku Multifunkčné športovisko? - Bystrická cesta.

Zistili sme, že zámer OZ Lokal je podobný  so zámerom participatívnej komunity. OZ Lokal získal prostriedky na realizáciu workoutového parku od nadačného fondu spoločnosti KIA motors. Po dohode s predstaviteľmi OZ Lokal sme sa dohodli, že naše aktivity/projekty prepojíme a vytvoríme na Rovni iba jeden workoutový park, nakoľko považujeme za kľúčové, aby takéto aktivity či už so strany mesta alebo OZtiek boli realizované systematicky a plánovane. V súčasnosti sa celý proces nachádza v štádiu schvaľovania zámeru zo strany mesta a jeho orgánov na to určených. Po konzultácii s Útvarom hlavného architekta vieme, že náš zámer je v súlade s územným plánom mesta a je mu naklonené aj vedenie mestskej školy. Chceme týmto upokojiť všetkých obyvateľov Rovne, ale aj mesta Ružomberok, ktorí majú obavu o budúcnosť verejného priestoru pred ZŠ Bystrická, že dbáme na všetky možnosti týkajúce sa ďalšieho využívania tohto areálu. Momentálne hľadáme najvhodnejšie miesto na inštaláciu workoutových preliezok v súčinnosti s ÚHA a participatívnou pracovnou skupinou - urbanizmus. To znamená, že inštalácia troch workoutových preliezok nijako nenaruší súčasné využívanie tohto areálu a zároveň ponechá možnosť na jeho dobudovanie (dúfame, že zo strany Mesta Ružomberok) v budúcnosti, aby tak pribudol v meste ďalší multifunkčný športovo-oddychový areál, ktorý bude slúžiť všetkým občanom mesta (podotýkam) ZADARMO, ako je tomu v iných mestách a obciach na Slovensku (aj v prípade umelých trávnikov vybudovaných z eurofondov). Ako vzor nám môže poslúžiť napríklad severoslovenská obec Rabča.

Za občianske združenie Tvorivý Rozvoj a participatívnu komunitu v Ružomberku napísal člen KooR Mgr. Albín Bella.              

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last