Preskoč na obsah

Workoutový park Roveň - participatívna komunita Ružomberok

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj

V Ružomberku na Rovni majú mladí ľudia novú atrakciu: workoutový park. Od septembra 2015 môžu všetci občania mesta Ružomberok (mladí, či starí), ale aj jeho návšetvníci bezplatne využívať kvalitné workoutové preliezky, ktoré pred základnou školou na Bystrickej ceste namontovala participatívna komunita mesta Ružomberok v spolupráci s dobrovoľníkmi z OZ Lokal. Ruku k dielu nakoniec pridali aj miestni obyvatelia. Výsledkom je nová služba, ktorá nielenže skvalitnila verejný priestor patriaci mestu, ale je navyše pre všetkých úplne zadarmo. Po Klačne si tak môžete zacvičiť workout už aj na Rovni.

Hodiny práce na slnku, hektolitre vypitej vody, desiatky vriec betónu, slávnostné otvorenie, workout-promo akcia...to všetko je výsledkom aktivity dvoch občianskych združení, miestnej sámosprávy a ďalších dobrovoľníkov, ktorí spojili na konci leta svoje sily, aby spoločne vybudovali verejný workoutový park. Na prvý pohľad vyzerá výsledok jednoducho - namontované tri workoutové preliezky - skrýva sa však za ním veľa práce. Je potrebné spomenúť aj byrokratickú prácu, ktorú sme museli na začiatku projektu vykonať. Jej cieľom bolo zjednotenie dvoch projektových zámerov do jedného. Inak povedané: kooperácia namiesto konkurencie. Podarilo sa a realizácia mohla začať. Iniciatívu prebrala participatívna komunita mesta Ružomberok. Bolo potrebné zabezpečiť všetok materiál ako aj pracovné nástroje a následne pripraviť predmetný verejný priestor na betónovanie. To znamenalo vykopať 15 jám, ktoré boli široké 40x40cm a hlboké 60cm. Členovia participatívnej komunity potrebovali dva dni práce, aby bolo všetko pripravené na hlavný deň realizácie. Takmer 100 vriec betónu a desiatky litrov vody, silné ruky a vodováha. V sobotu ráno prišli chalani zo Žiliny (patrí im za ich prístup k realizácii veľká VĎAKA) a doviezli aj najväčšiu workoutovú preliezku, ktorú sami "na mieru pre Ružomberok" vyrobili. Po príchode zvyšných členov participatívnej komunity a ďalších dobrovoľníkov sa montáž mohla začať. Počasie bolo ideálne takmer počas celej realizácie, až v závere padlo na nové preliezky pár kvapiek. V hlavný deň realizácie sa nám podarilo zabetónovať dve z troch preliezok. Do slávnostného otvorenia sa podarilo participatívnej komunite ešte zabetónovať poslednú tretiu preliezku, namaľovať aj už existujúce športové prvky. Otvorenie mohlo začať. Slávnostné otvorenie bolo v réžijí OZ Lokal. Hudba, promo  workout, či najvyšší zástupcovia mesta, to všetko bolo súčasťou oficiálneho otvorenia workoutového parku na Rovni. Asi 50 záujemcov o workout odchádzalo po názorných ukážkach obohotených a namotivovaných do ďalšieho športovania. 

Fotogaléria z realizácie

     

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last