Preskoč na obsah

Doskočisko 2015: Montáž lavičiek a krbového roštu - participatívna komunita Ružomberok

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj

Participatívna komunita Ružomberok sa aj v roku 2015 podielala na zveľaďovaní prírodného amfiteátra: Doskočiska na Kalvárií. Občania sa dohodli na dokončení krbu v podobe doinštalovania krbového roštu. Okrem toho namontovali členovia participatívnej komunity v blízkosti krbu aj úplne novú gabiónovú lavičku. Zhodli sa aj na dokončení stredovej lavičky a následnej povrchovej úprave už existujúcich lavičiek z predošlých rokov. 

Práce na Doskočisku pokračovali v priebehu celého roka 2015. V posledných rokoch sa participatívnej komunite mesta Ružomberok podarilo v spolupráci s občianskym združením Tvorivý Rozvoj vybudovať na Kalvárii niekoľko gabiónových lavičiek, postaviť "pevné ohnisko" - krb a vysadiť niekoľko ovocných stromov, kríkov a trvaliek. Občania mesta sa rozhodli v naštartovaných prácach pokračovať aj tento rok. Prioritou bolo dokončenie krbu, ktoré spočívalo v namontovaní a aspoň čiastočnom zabezpečení roštu proti vandalizmu. Spolu s roštom sa spevňoval aj bočný krbový stolík. Ďaľšou etapou bolo dobudovanie úplne nových gabiónových lavičiek v blízkosti krbu (figúra L) a namontovanie drevených sedákov na už existujúcu "stredovú" lavičku. Bolo potrebné zohnať drevené dosky a kameň. Drevo zakúpila participatívna komunita u lokálneho dodávateľa. Väčším problémom bol kameň (frakcia 12-24). Ten nakoniec participatívna komunita "vyrobila" (: manuálnou prácou s puckami :) z pozostatkov kameňa z predošlých rokov. Montáž gabiónovej lavičky pred krbom sa úspešne podarila ako aj dokončenie "stredovej" lavičky a tak na Kalvárii pribudlo tento rok ďalších 6 metrov lavičiek. Celkovo nájdete na Doskočisku už 22 metrov gabiónových lavičiek. Prvé vznikli už v roku 2013. Aj to bol dôvod prečo sa participatívna komunita rozhodla vyčleniť aspoň minimálne náklady z particiaptívneho rozpočtu na ich renováciu - povrchovú úpravu. Zadovážili sme vhodný UV ochranný olej, ktorého zloženie nie je zdraviu škodlivé, čo znamená, že môže napríklad prichádzať do styku s potravinami a nie je škodlivý ani pri styku s pokožkou. Pôvodný náter sme prebrúsili rotačným brúsnym papierom uchopeným v AKU skrutkovači. Nakoniec členovia participatívnej komunity dvoj-vrstvovým náterom ošetrili drevené sedáky gabiónových lavičiek. Samostatnou kapitolou bolo montovanie ochranných sietí na ovocné stromy a kríky.         

 

Fotogaléria z realizácie prác participatívnej komunity v roku 2015

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last