Participatívny rozpočet pre Ružomberok - pilotný projekt - harmonogram

Autor/ka: Albín Bella

Participatívna (tematická) komunita Ružomberok 2012

V priebehu roka 2012 sa občania na stretnutiach venovali nasledovným témam:

a)     Zelené mesto – environmentálne problémy a ekologické fungovanie mesta

b)     Mládež – problematika detských ihrísk a skúšobní pre mládežnícke kapely

V roku 2013 spúšťame pilotný projekt PR pre RK, ktorého priebeh bude vyzerať nasledovne:

Čítať ďalej...

Rámcová koncepcia PR pre RK - wikiprotokol

Autor/ka:

1. Východiská a ciele
2. Orgány participatívnych procesov
3. Participatívny strom
4. Participatívna komunita – pravidlá a fungovanie
5. Koordinačná rada
6. Spôsoby participácie
7. Obsah participácie
8. Procesy

Čítať ďalej...