VIDEO: Zeleň v meste - Ružomberok

Autor/ka: Martin Šefranko

Video pochádza od autora, ktorý je členom participatívnej komunity Zelené mesto. Dokumentuje aktuálny stav jedného z Ružomberských sídlisk - sídlisko SNP alebo aj Roveň. Autor kriticky a autenticky zachytáva hlavné podnety od občanov a návrhy poslancov mestského zastupiteľstva.

Čítať ďalej...