Preskoč na obsah

Na bicykli za krásami Ružomberka...

Autor/ka: Albín Bella

...je názov projektu, ktorého cieľom je vybudovať verejnú požičovňu bicyklov v meste Ružomberok. Mesto Ružomberok patrí medzi najprašnejšie mestá na Slovensku. Denne prejde cez mesto 15 000 áut. Okrem toho sa v meste nachádza aj firma Mondi SCP a.s., ktorá tiež nesie dvoj podieľ na prašnosti. Keď k tomu ešte pridáme zlé urbanistické rozloženie priemyselných zón, ktoré sa vo viacerých prípadoch nachádzajú v tesnej blízkosti obytných zón, dostaneme veľmi vysoké čísla prašnosti v meste. Všetky tieto faktory dopomáhajú k zhoršenému ovzdušiu v Ružomberku. Rekordným sa stal rok 2011 kedy v meste namerali počas 143 dní prekročený povolený limit prašnosti. Minulý rok sa číslo týkajúce meraní prekročenia limitu prašnosti v meste znížilo približne o polovicu, aj keď to bolo s vysokou pravdepodobnosťou zapríčinené ("nezavinenou") poruchou merača. Preto je hlavným zámerom projektu propagácia environmentálnej dopravy v meste.

 Mesto Ružomberok má na to negatívny (prašné ŽP) aj pozitívny potenciál (rozloha mesta, okolitá príroda). V okolí mesta je vybudovaných niekoľko desiatok kilometrov cyklotrás, ktoré vedú cez tri národné parky a  jednu chránenú krajinnú oblasť. Projekt podporuje ekologické súžitie ľudí s prírodou a zároveň občanom aktívne umožňuje urobiť niečo pre svoje zdravie, ale aj pre poznávanie samotnej krajiny a krás Slovenska. Požičovňa by mala byť umiestnená na parkovisku pri Mestskom úrade (ďalej len MÚ) v Ružomberku. Na tomto mieste chceme vybudovať krytú úschovňu verejných bicyklov, ktoré budú slúžiť všetkým občanom. Bicykle, ktoré budú použité na tento účel, budú taktiež podporovať ideu environmentálneho uvažovania a fungovania v meste. Prostredníctvom verejných workshopov spolu s mladými ľuďmi zrecyklujeme staré bicykle, ktoré kompletne opravíme znovu spojazdním. Druhou časťou projektu je vypracovanie interaktívnej mapy mesta Ružomberok, ktorá bude zobrazovať rôznorodé kultúrne, architektonické a rekreačno-športové „krásy" mesta (BP – beautiful points), ku ktorým sa bude dať dostať na bicykli. Chceme tak upozorniť na dostupnosť a mnohosť takýchto fascinujúcich miest v meste Ružomberok. Celý projekt finančne podporuje nadácia INTENDA.

Projekt finančne a inak podporujú:

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Memorandum občanov Ružomberka

Cyklochodníky pre Ružomberok

Týmto, my, dole podpísané/í občianky a občania mesta Ružomberok žiadame naše poslankyne a poslancov ako aj volených reprezentantov magistrátu o podporu pri budovaní cyklochodníkov v našom meste.

 

Táto požiadavka vychádza z nášho želania zlepšovať životné prostredie a dopravu v našom meste. Sme presvedčené/í, že financovanie výstavby cyklochodníkov čiastkou vo výške cca 1% priamo z mestského rozpočtu prinesie kvalitnejšie životné prostredie pre občanov a prispeje k ďalšiemu rozvoju nášho mesta.

 

Týmto žiadame zastupiteľstvo mesta Ružomberok, aby sa aktívne podielalo pri budovaní cyklochodníkov v Ružomberku prostredníctvom nasledujúcich krokov:

 

  • Vyčlenením finančnej čiastky 200 000 euro priamo z mestského rozpočtu, ktorá sa v roku 2013 použije na vybudovanie časti cyklochodníkov v meste;

 

  • Pravidelnými verejnými rokovaniami o plánovaní a postupe pri budovaní cyklochodníkov v Ružomberku medzi občanmi a zástupcami Mesta Ružomberok;

 

 

V Ružomberku

Dňa  16. 07. 2012  

 

Priemerne (1 Hlas)