PERMAKULTÚRA V RUŽOMBERKU

Permakultúrna záhrada pri Ružomberku - bylinná špirála

Autor/ka: Albín Bella

Vytvorenie špirály: Bylinná špirála môže mať rozmery od 1,6 m do 2,2 m podľa odporúčaní z knihy Permakultúrny dizajn sídiel (Bill Mollison v spolupráci s Reny Mia Slay) no podľa môjho názoru sa tvorivosti medze nekladú. Dôležité je uvedomiť si, koľko stavebného materiálu máme a aj to, že je potrebné vhodné obhospodarovanie (špirála by nemala byť príliš veľká). Podľa veľkosti špirály si vyberieme vhodné slnečné miesto, ktoré vykosíme a porýľujeme alebo prekryjeme kartónom.

Čítať ďalej...

Permakultúrna záhrada pri Ružomberku - zeleninové záhony

Autor/ka: Albín Bella a Ľubica Dopaterová

Pre čoraz viac ľudí sa stáva skúsenosť s hospodárskym systémom krajiny, v ktorej žijú, motiváciou k utváraniu vlastných zdrojov zabezpečenia základných potrieb pre život. Je nespochybniteľným faktom, že monokultúrna skúsenosť nie je vo väčšine prípadov pozitívna a inšpiruje k tvorbe alternatívnych postupov. Takým je v oblasti poľnohospodárstva aj permakultúra, ktorej poslaním je nielen produkcia biologicky hodnotných a čistých potravín, ale aj pasívne a aktívne využívanie prírodných zdrojov či ekologické spracovanie odpadu. Permakultúra je praktickým komplexným manuálom na to, ako by mal človek harmonicky koexistovať s prírodou.

Čítať ďalej...

Ružomberok - Kvitnúce mesto

Autor/ka: Albín Bella

Projektová dokumentácia

Názov projektuRužomberok - Kvitnúce mesto                                                          

Názov organizácie - predkladateľa projektu: Participatívna komunita - Zelené mesto

Ulica / číslo domu: Námestie slobody 10 (miesto stretávania)

Obec / PSČ:  Ružomberok, 03401


 

 

Presná poloha miesta, kde sa bude projekt realizovať: Ružomberok

Okres: Ružomberok                          Kraj: Žilinský            


 

Anotácia – krátky opis projektu:

Zámerom projektu je dobrovoľná výsadba zelene vo verejnom priestore mesta Ružomberok. V súčasnom stave je výsadba zelene v meste realizovaná na objednávku vo firme Technické služby Ružomberok a.s.. Našou snahou bude ušetriť mestské peniaze, ktoré musí samospráva vynakladať na túto činnosť, a zároveň zaktivizovať samotných občanov pri starostlivosti o zeleň v meste.

Čítať ďalej...