Participatívna pracovná skupina Kultúry v Ružomberku

Autor/ka: OZ Tvorivý rozvoj

Je to vznikajúca skupina ľudí, občianskych aktivistov, združení, ktorý chcú prispieť k zvyšovaniu kvality kultúrneho života v meste. Snaží sa nadviazať spoluprácu z kultúrnymi pôsobiteľmi v meste (rôznymi záujmovými skupinami, klubmi, mestom, školami, osobnosťami), vytvoriť spoločnú komunikáciu a spoluprácu a vytvárať rôznorodé podujatia náučného, zábavného, výchovného charakteru a tak zvyšovať kultúru v meste a kultivovanosť jeho obyvateľov.

Čítať ďalej...

Zápis zo stretnutia participatívnej komunity Ružomberok - 15.6. 2013

Autor/ka: OZ Tvorivý rozvoj

V sobotu 15. 6.  sa uskutočnilo ďaľšie stretnutie participatívnej komunity Ružomberok. Cieľom stretnutia bolo bližšie definovať projektové zámery od občanov v roku 2013. Na stretnutí sme preberali tri témy:

1. Verejná požičovna bicyklov

2. Revitalizácia predstaničného územia

3. Cyklochodník: Stanica - KU

Na stretnutí mala najväčšie zastúpenie pracovná skupina Zelené mesto, to sa však výrazne nepričinilo k úzkemu profilovaniu témy a preberali saja urbánne a kultúrne zásahy v tomto priestore. Všetkým zúčastneným bolo jasné, že jednotlivé zásahy budú na seba nadväzovať a preto je potrebné chápať jednotlivé aktivity ako komplementárne (dopĺňajúce sa). Občania dospeli k nasledovným záverom...

Čítať ďalej...

Zápis zo stretnutia participatívnej komunity Ružomberok - 1.6. 2013

Autor/ka: OZ Tvorivý rozvoj

Dňa 1.6. 2013 sa v Bjornsonovom dome na Námestí Slobody č. 10 v Ružomberku stretli všetky pracovné skupiny, ktoré sa zapájajú do projektu "Participatívny rozpočet v Ružomberku". Cieľom ich stretnutia bolo odštartovanie záverečnej fázy participatívneho mechanizmu, ktorým je vytvorenie projektových zámerov. Projektové zámery sa následne prehodnotia prostredníctvom verejného zvažovania. Na tomto  stretnutí sa odprezentujú všetky projektové zámery a umožní sa občanom pripieť ich "hlasom". Potom a vyberie sa jeden z nich ten, ktorý bude najviac spĺňať idey projektu. Následne prebehne internetové hlasovanie, kvôli všeobecnému prehľadu vôle občanov a nakoniec sa projketový zámer, ktorý zísak najväčšiu podporu predloží mestskému zastupiteľstvu na schválenie a verejné obstarávanie. Na stretnutí sa občania dohodli, že vyvoria projektové zámery, ktoré budú zahŕňať potreby všetkých participatívnych pracovných skupín a skvalitnnia služby, ktoré v súčasnoti poskytuje mestská samospráva občanom. Prinášame vám priebežné navrhy týchto projektových zámerov.

Čítať ďalej...

Zápis zo stretnutia - 18.4.2013 - KULTÚRA

Autor/ka: Dominik Finik

Projekt Festival

Tento nápad vznikol v diskusiách na našich stretnutiach, jeho úlohou by malo byť spojenie domácich umelcov, za spoločnú vec: Priestor pre ich rozvoj (KC) Viac o projekte v zápise z minula. Na stretnutí sme sa zhodli že je treba zohnať  financie a na základe nich stavať jeho obsahovú výplň. Bude treba osloviť domácich umelcov, kultúrne subjekty či majú záujem podporiť  dobrovoľným účinkovaním toto podujatie.  O mieste kde by tento festival prebiehal, bolo navrhnuté spraviť ho na dvoch miestach -priamo na uliciach v centre mesta - doskočisko - kalvária (workshopy, premietanie, iné...) a rozdeliť ho na dva dni kde by jeden deň, festivalová hlavná časť prebiehala v centre a tá druhá časť viac voľnejšia na doskočisku v deň nasledujúci. Keď sme diskutovali o tom kedy tento festival realizovať bol navrhnutý termín na 14-15 august.

Čítať ďalej...

Zápis zo stretnutia - 4.4.2013 - KULTÚRA

Autor/ka: Dominik Finik

Projekt KC
Na stretnutí sme sa rozhodli vypracovať projekt, ktorého cieľom je vznik kultúrneho centra. Myslíme si že v našom meste chýba miesto, ktoré by spájalo rôzne kultúrne subjekty, ich aktivity pod jednu strechu. Miesto ktoré by pomáhalo vznikajúcim domácim umelcom, zoskupení umelcov, a iných, ktorých aktivity by prispievali k rozvoju a spestreniu kultúry.Znížili by sa tak napríklad náklady už fungujúcim kultúrnym subjektom na prevádzku ich činnosti. Výhodou vytvorenia KC je aj ekonomická efektivita pre mesto, ktoré podporuje v rámci svojho dotačného systému nájom viacerých subjektov. Takto, pod jednou strechou, by boli tieto náklady vynakladané efektívnejšie, viac muziky za rovnaký obnos peňazí. Tiež KC vytvára väčšiu pravdepodobnosť, že kultúrne subjekty v ňom zapojené budú spolupracovať na spoločných kultúrnych podujatiach, festivaloch, čo bude zvyšovať ich kvalitu i množstvo.

Čítať ďalej...

Zápis zo stretnutia - 21.3. 2013 - KULTÚRA

Autor/ka: OZ Tvorivý rozvoj

Participatívna pracovná skupina  Kultúra má doposiaľ zmapovaných 6 kapiel(cca 25 členov hudobné skúšobne), 2 divadlá(53 členov, sál/pódium), 2 tanečné spolky (98 členov, tanečná sál), 3 maliarky(ateliér),2 združenia s  rôznymi aktivitami a taktiež sme mapovali fungovanie Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Je aj záujem od iných združení ,ktoré síce už majú vlastné priestory a v prípade lepších podmienok priestorov by sa presťahovali (cca 100 členov).

Čítať ďalej...

Jednoduchý návod ako prispievať do dialógov v diskusných skupinách...

 

Priemerne (2 Hlasy)