PARTICIPATÍVNY ROZPOČET 2013

Hudobný parčík

Autor/ka: Participatívna komunita Ružomberok

Anotácia – krátky opis projektu:

V tesnej blízkosti Mestského úradu v Ružomberku sa nachádza malý parčík, v ktorom sú osadené dve lavičky pod lipami. Súčasťou parčíka je aj výsadba v podobe štandardného ružového záhonu. Občania mesta Ružomberok priniesli niekoľko podnetov, ako tento parčík oživiť a prilákať doň viac ľudí. Podľa ich návrhov by mohlo ísť napríklad o interaktívnu zvukovú inštaláciu, ktorá by bola umiestnená na pozostatkoch dvoch elektrických stĺpov a malé sedenie so šachovnicou, ktoré by slúžilo občanom na skrátenie voľnej chvíle napríklad v prípade, že niekoho čakajú pred Mestským úradom. Občania navrhli aj transformáciu už existujúcej výsadby (ružového záhonu a živého plota) do viac kreatívnej a voľnej podoby s jej následným doplnením (napríklad iné farby ruží, iné trvalky). Celý zásah by mal byť veľmi jednoduchý a finančne nenáročný.

Čítať ďalej...

Autor/ka:

Anotácia – krátky opis projektu:

Súčasťou centrálnej mestskej zóny v Ružomberku je aj areál bývalého skokanského mostíka. Občania mesta Ružomberok navrhli, aby sa na mieste spravilo akési memento areálu tohto zimného športu, ktoré by všetkým pripomínalo zašlú slávu zimných športovcov z Ružomberka. Cieľom projektu je revitalizácia priestoru prostredníctvom drobných urbánnych a permakultúrnych (výsadbových) zásahov. Malo by ísť o vybudovanie jednoduchého sedenia, výsadbu predovšetkým úžitkových stromov a inštaláciu umeleckého prvku s tematikou zimných športov. Občania považujú za dôležité zachovať génia loci tohto miesta a tým ho zviditeľniť nielen v očiach domácich obyvateľov, ale aj návšetvníkov z iných miest.   

Čítať ďalej...

Kultúrne za-kútie

Autor/ka: Participatívna komunita Ružomberok

Anotácia – krátky opis projektu:

Jeden z projektov, ktorý sa uchádza o financovanie z mestského rozpočtu v roku 2013 cez mechanizmus participatívneho rozpočtu je aj projekt s názvom Kultúrne zákutie. Ide o priestor, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti pri ružomberskej synagóge, ktorá sa má v budúcnosti stať domovom moderného umenia. Zámerom projektu je oživiť "mŕtvy priestor", ktorý je v súčasnoti len mierne udržiavaný. Občania mesta navrhli, aby sa tento priestor viac skultivoval a tým sprístupnil ľuďom. Podľa predstavy občanov by malo ísť v prvej fáze o vyrovnanie a spevnenie plochy, inštaláciu drobného mobiliáru na sedenie a jednoduchú trvale udržateľnú výsadbu v podobe domácich trvaliek. Revitalizovaný priestor by mal slúžiť predovšetkým na kultúrne a spoločenské účely. Návrh hovorí o verejnom premietaní, verejných prezentáciách či verejných diskusiách a inom kultúrnom programe.       

Čítať ďalej...

Revitalizácia predstaničného námestia

Autor/ka: Participatívna komunita Ružomberok
Anotácia – krátky opis projektu:
Navrhovali sme pomoc s rekultiváciou malého parku pri stanici a hovorili sme o odstránení bilboardov z plota - tieto vraj mali byť odstránené k 30.6.2013. Priľahlý bufet aj s pozemkom je v súkromnom vlastníctve - majiteľa poznáme a pokúsime sa ho kontaktovať s návrhom na výpomoc (minimálne projekčnú). S premiestňovaném jestvujúcich lavičiek (i viacnásobným) by nemal byť problém. Ich výmenu resp. opravu komunikujeme s majiteľom - tento nám má dať aj cenovú ponuku (možno aj bezcenovú) na prenájom reklamných plôch (celopološná zmluva jednej firmy so ŽSR). Operovať môžeme aj na stenách čakárne v interieri stanice.
Čítať ďalej...

Verejná požičovňa bicyklov

Autor/ka: Participatívna komunita Ružomberok

Anotácia – krátky opis projektu:

Cieľom projektu je vybudovať verejnú požičovňu bicyklov na parkovisku pri Mestskom úrade (ďalej len MÚ) v Ružomberku. Na tomto mieste chcú občania vybudovať krytú úschovňu verejných bicyklov pre všetkých obyvateľov mesta a jeho návštevníkov, aby tak podporili myšlienku využívania environmentálnych dopravných prostriedkov v najprašnejšom meste na Slovensku. Bicykle, ktoré budú použité na tento účel, budú mladými ľuďmi recyklované, opravené a znovu spojazdnené. Súčasťou projektu je vypracovanie interaktívnej mapy mesta Ružomberok, ktorá bude zobrazovať rôznorodé kultúrne, architektonické a rekreačno-športové „krásy" mesta (BP – beautiful points).

Čítať ďalej...