PRoject: VEREJNÁ POŽIČOVŇA BICYKLOV

Z workshopu rekonštruovania bicyklov...

CYKLO-NOVINKY

Verejná požičovňa bicyklov 2015: Montáž cykloboxu - participatívna komunita Ružomberok

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj

Verejná požičovňa bicyklov je projekt participatívnej komunity Ružomberok, ktorý vznikol v pilotnom roku 2013. Participatívna komunita vtedy ešte nemala personálne kapacity na vybudovanie cykloboxu a tak sa realizácia projektu odsunula na neskorší termín. Participatívna komunita zatiaľ realizovala technicky jednoduchšie prvky. Počas tohto roku sa však podarilo zrealizovať väčšinu pôvodných projektov a tak sa na rad dostala aj verejná požičovňa bicyklov. Participatívnej komunite sa do konca roka 2015 podarilo vytvoriť najdôležitejšiu časť požičovne: CYKLOBOX. 

Čítať ďalej...

Verejná požičovňa bicyklov

Autor/ka: Participatívna komunita Ružomberok

Anotácia – krátky opis projektu:

Cieľom projektu je vybudovať verejnú požičovňu bicyklov na parkovisku pri Mestskom úrade (ďalej len MÚ) v Ružomberku. Na tomto mieste chcú občania vybudovať krytú úschovňu verejných bicyklov pre všetkých obyvateľov mesta a jeho návštevníkov, aby tak podporili myšlienku využívania environmentálnych dopravných prostriedkov v najprašnejšom meste na Slovensku. Bicykle, ktoré budú použité na tento účel, budú mladými ľuďmi recyklované, opravené a znovu spojazdnené. Súčasťou projektu je vypracovanie interaktívnej mapy mesta Ružomberok, ktorá bude zobrazovať rôznorodé kultúrne, architektonické a rekreačno-športové „krásy" mesta (BP – beautiful points).

Čítať ďalej...

Na bicykli za krásami Ružomberka...

Autor/ka: Albín Bella

...je názov projektu, ktorého cieľom je vybudovať verejnú požičovňu bicyklov v meste Ružomberok. Mesto Ružomberok patrí medzi najprašnejšie mestá na Slovensku. Denne prejde cez mesto 15 000 áut. Okrem toho sa v meste nachádza aj firma Mondi SCP a.s., ktorá tiež nesie dvoj podieľ na prašnosti. Keď k tomu ešte pridáme zlé urbanistické rozloženie priemyselných zón, ktoré sa vo viacerých prípadoch nachádzajú v tesnej blízkosti obytných zón, dostaneme veľmi vysoké čísla prašnosti v meste. Všetky tieto faktory dopomáhajú k zhoršenému ovzdušiu v Ružomberku. Rekordným sa stal rok 2011 kedy v meste namerali počas 143 dní prekročený povolený limit prašnosti. Minulý rok sa číslo týkajúce meraní prekročenia limitu prašnosti v meste znížilo približne o polovicu, aj keď to bolo s vysokou pravdepodobnosťou zapríčinené ("nezavinenou") poruchou merača. Preto je hlavným zámerom projektu propagácia environmentálnej dopravy v meste.

Čítať ďalej...

First Previous
  • 1
First Last