Preskoč na obsah

Miesto, mesto, mestečko...

Autor/ka: Albín Bella

Permakultúrne Mlyny je názov projektu, ktorý vypracovali študenti Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity v spolupráci s členmi OZ Utopia. Projekt sa uskutoční vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti HEINEKEN Slovensko v rámci programu Pohoda za mestom. Ruku k dielu pridá aj Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra – Mlynská dolina. Práve na pôde Vysokoškolského mesta v Bratislave známeho aj pod menom Mlyny sa projekt bude realizovať. O čo v ňom pôjde? Predovšetkým o zaktivizovanie samotných obyvateľov Mlynskej doliny, aby sa aktívne zapojili do formovania tváre študentského mestečka. Ďalej o skultúrnenie samotného mestečka, ktoré trpí nedostatkom verejných priestorov vhodných k stretávaniu sa.

Už na prvý pohľad je zrejmé, že v študentskom mestečku chýbajú predovšetkým verejné miesta, ktoré by študentom (a nielen im) umožňovali sa stretávať aj niekde inde ako v baroch, krčmách, či na izbe alebo chodbách internátov.

Samozrejme ak nerátame prázdne zelené priestranstvá, ktoré priam volajú po skultúrnení. Na Mlynoch nenájdete ani jednu lavičku, na ktorú by ste si mohli sadnúť a porozprávať sa s priateľmi. V prípade, že by ste pri vašom stretnutí na pomyselných lavičkách vyprodukovali akýkoľvek odpad, musíte ísť niekoľko desiatok metrov (cca 50m) smerom k najbližším veľkým zberným nádobám na odpad (smetným košom). Je toho veľa čo na Mlynoch (a nielen tam) chýba. Preto sme sa rozhodli, že tento verejný priestor budeme postupne skultúrňovať a obhospodarovať. Projekt Permakultúrne Mlyny je len začiatkom dlhej (spolu)práce, na ktorej by sa mali študenti v spolupráci s vedením Vysokoškolského mesta podieľať. Pokúsime sa oživiť verejný priestor, aby tak lepšie slúžil svojmu účelu: stretávaniu sa a vzájomnému obohacovaniu, oddychu, ale i športu.

Prečo permakultúra? Pretože v sebe zahŕňa mnohé dôležité idey z oblasti výsadby rastlín, architektúry, spracovania odpadov, ale aj samotného využívania zdrojov. Navyše permakultúra učí každého človeka ako žiť s prírodou v harmónii. Ústrednou témou projektu je vybudovanie „blbuvzdornej" architektúry (študenti sa občas správajú horšie ako sus scrofa v lese:), ktorá bude využívať predovšetkým prírodne ladené a recyklované materiály. Doplní ju výsadba jedlých plodín, liečivých byliniek a esteticko-úžitkových rastlín. Čo to pre študentov znamená? Do konca októbra pribudne v Mlynskej doline niekoľko možností na sedenie, oddychovanie a malé osvieženie tela i ducha, ktorých budovanie si budú môcť študenti vyskúšať aj na vlastnej koži prostredníctvom verejných workshopov. Výsadba zelene sa z väčšej časti pre agrotechnické termíny presunie až na jar, to nám však nebráni v príprave základnej infraštruktúry (vybudovanie záhonov, bylinných špirál, či kompostoviska) už počas jesene.

Preto ak máte čas, chuť a vôľu prispieť vlastnou energiou, zapojte sa do aktívneho formovania študentského mestečka na Mlynoch, aby sme na lokálnej úrovni ukázali, ako cesta k participatívnej samospráve môže skvalitniť verejný priestor a tým aj život všetkých, ktorí ho využívajú.

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last