Preskoč na obsah

Interaktívna digitálna mapa - Ružomberok

Autor/ka: Albín Bella

Projekt Interaktívna digitálna mapa mesta Ružomberok (IDMR) vznikol na základe podnetov od občanov zapojených do participatívnej komunity Ružomberok. Mapa (IDMR) je neustále aktualizovanou platformou pre poslancov mestského zastupiteľstva a ich činnosť, ale aj pre občanov a ich aktivity, predovšetkým v oblasti ekológie, architektúry a sociológie. Zámerom projektu nie je, ako by sa mohlo niekomu zdať, nekonštruktívne kritizovať činnosť poslancov. Naopak, cieľom je vypracovať konštruktívnu analýzu kritických bodov (critical points) v meste, ktoré sa tak môžu stať podkladom pre prácu poslancov, ale aj občanov.

Interaktívna digitálna mapa mesta Ružomberok je otvoreným dokumentom pre vštekých občanov mesta Ružomberok, ktorí môžu sami za seba pridávať ďalšie kritické bodyProjekt sa snaží tvorivým spôsobom rozvíjať urbánny prietor, pričom umožňuje občanom priamo sa zúčastňovať na utváraní verejného priestoru. Prostredníctvom možnosti komentovania pod každým článkom je možné podávať vlastné návrhy a riešenia pre konkrétny critical point (kritický bod). Postup ako vytvárať články popisujúce konkrétne kritické body sa nachádza v spodnej časti tejto stránky.

Štruktúra stránky Interaktívna digitálna mapa mesta Ružomberok:

Používateľské okno č.1:

Interaktívna digitálna mapa mesta Ružomberok: Vyber si bod, ktorého detail chceš zobraziť!

- zobrazuje mapu mesta Ružomberok s vyznačenými konkrétnymi kritickými bodmi

- slúži pre všetkých užívateľov na výber konkrétneho kritického bodu, ktorého detail sa vám zobrazí v okne č.2.

- pre zobrazenie detailu je potrebné vybrať si bod a potvrdiť výber kliknutím na jeho konkrétny názov, ktorý sa vám zobrazí na mape

 

Používateľské okno č.2:

Critical points: Zobrazenie vybratého bodu

- po uskutočnenom výbere sa vám v tomto okne zobrazí detail vami vybraného kritického bodu

- pri výbere iného kritického bodu sa vám tento opäť zobrazí v tomto istom okne 

- pod článkom je možnosť hodnotiť a komentovať jednotlivé kritické body, ktorá vám umožňuje sa priamo zapájať do riešenia tohto problémového miesta.

Priestor je určený pre konštruktívne nápady a podnety, nie na osobné útoky či urážky.

 

Používateľské okno č.3.:

Zoznam príspevkov

- zobrazuje všteky doterajšie príspevky, ktoré boli doteraz pridané užívateľmi sociálnej siete LIFERAY

- umožňuje vám pridávať ďalšie kritické body na mape

- konkrétny postup je zobrazený v článku priamo nad týmto oknom s názvom Ako pridať critical point? 

 

Ak viete o niektorých miestach, ktoré by v meste potrebovali revitalizovať, alebo sú podľa vás nesprávne urbánne navrhnuté, skúste naformulovať vaše konštruktívne pripomienky, prípadne návrhy a podnety. Podporte tvorivý rozvoj mesta Ružomberok prostredníctvom projektu Interaktívna digitálna mapa mesta Ružomberok

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last