Preskoč na obsah

Autor/ka: OZ Tvorivý rozvoj

 

Práce študentov boli zamerané na lokality:

SÓLO, nábrežie rieky Váh, nábrežie rieky Revúca a ich napojenie na CMZ.

 

Program prezentácie:

16.30 - uvítanie...

16.45 - predstavenie participačných stretnutí v roku 2013, stanovenie metodiky a cielov, (zadanie architektonicko-urbannistickej súťaže - 10 min)

 

16.55 - krátka prestávka (5 min)

17.00 - 3x FA STU prezentácia s otázkami (3x15 min)

17.45 - prezentácia aktivit TRENČÍN SI TY! (15 min)                                                                                                                                         

18.00 - dlhšia prestávka (10 -15 min)

18.15 - 3x FA STU prezentácia s otázkami (3x15 min)

19.00 - Odborné zhodnotenie študentských príspevkov (prof. Ing. Arch. Bohumil Kováč, PhD. - 15 min)

 

19.15 - prezentácia aktivít vznikajúcej participatívnej pracovnej skupiny a (OZ)  "urbanizmus RK", resp. voľná diskusia - výstava, modely, občerstvenie              

 

Organizátori stretnutia si vyhradzujú právo na zmenu programu.

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last