Preskoč na obsah

Autor/ka: OZ Tvorivý rozvoj

 

 

3. VEREJNÉ DISKUSNÉ STRETNUTIE Z CYKLU RUŽOMBEROK SME aj MY 

___________________________________________________________________________

16:45 -17.00   -   Predstavenie iniciatívy Ružomberok sme aj my

                              /spolupráca občanov s Útvarom hl. architekta, ciele, harmonogram 2013/

 

17.00 -17.15   -   Centrálna mestská zóna

                               /historický vývoj, mapy, fotografie/

 

17.15 -17.30   -   Prestávka

                               /výstava študentských urbanistických prác/

 

17.30 -17.45   -   Centrálna mestská zóna

                               /súčasný stav, hlavné rozvojové plochy, potenciály/

 

17.45 -18.00   -   Čo je Územný plán zóny

                               /proces obstarania UPZ, príklady, občianska participácia)

 

18.00 -18.15  -    Prestávka

                              /stretnutie nad mapou centra mesta, hľadanie pozitív a negatív/

 

18.15 -18.30  -    Príklad overovacej štúdie

                               /ako môže vyzerať podklad pre územný plán zóny/

 

18.30 -                 Voľná diskusia

                              /historické, aktuálne mapy, štúdie, smerovanie mesta, občianske podnety, .../

 

_________________________________________________________________________________

 

 

 

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last