Preskoč na obsah

Zápis zo stertnutia - 7.3. 2013 - KULTÚRA

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj

Preberalo sa:
Chcú hrať no nemajú kde skúšať. Veronika je členkou začínajúcej kapely Biele Možno, taktiež majú problém z priestorom kde by mohli cvičiť. Celkovo sme zatiaľ napočítali 6 kapiel, ktoré majú ten istý problém.

Mestské nevyužívané budovy, ktoré by sa mohli využívať pre kultúrne aktivity, skúšobne, tančiarne, workshopy, (budúce KC?). Problémom je že vädčšina nevyužívaných budov v meste patria súkromníkom, vädčšina z nich sú už dlhšiu dobu ponúkané na predaj.

Inšpirácia od už fungujúcich KC: Dolný Kubín, Banská Štiavnica, http://www.facebook.com/pages/BANSKÁ-ST-A-NICA/190106134247, kultúrne centrum Kasárne/Kulturpark - http://www.kulturpark.sk. Preberali sme ako fungujú oni. Zúčastnená Adela sa angažuje v Kulturparku v Košiciach a chce prispieť svojimi skúsenosťami i v našom meste.

 Kláštor sv. Žofie - oživenie toho čo z nej zostalo, jej využiteľnosť pri rôznych podujatiach.

Ďalší postup:
- zmapovať využiteľnosť opustených budov na sóle a budov, kde je vlastníkom mesto, aby v nich mohli vzniknúť priestory reflektujúce dopyt obyvateľov - skúšobne pre kapely, tančiarne, menšie kancelárie, seminárne a workshopové miestnosti atd.

 

- pokračovať v mapovaní ružomberských združení, neziskových organizácií, umelcov (kultúrnych aktérov v meste) mapovať ich aktivity, priestory v ktorých fungujú nadväzovať spoluprácu a spoločne hľadať riešenia spoločných problémov

- Navštívenie KC Dolný Kubín a stanicu v Banskej Štiavnici
- Spraviť stretnutie z kapelami, ktoré nemajú kde skúšať
- Zistiť termíny stretnutí Komisie kultúry a zúčastňovať sa ich
- Kláštor sv. Žofie - zdokumentovanie jej stavu vo vnútri

Ďalšie stretnutie participatívnej pracovnej skupiny Kultúra 21.3.


 

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last