Preskoč na obsah

Zápis zo stretnutia - 21.3. 2013 - KULTÚRA

Autor/ka: OZ Tvorivý rozvoj

Participatívna pracovná skupina  Kultúra má doposiaľ zmapovaných 6 kapiel(cca 25 členov hudobné skúšobne), 2 divadlá(53 členov, sál/pódium), 2 tanečné spolky (98 členov, tanečná sál), 3 maliarky(ateliér),2 združenia s  rôznymi aktivitami a taktiež sme mapovali fungovanie Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Je aj záujem od iných združení ,ktoré síce už majú vlastné priestory a v prípade lepších podmienok priestorov by sa presťahovali (cca 100 členov).

 

Priestory:

- náklady oz a individuálnych umelcov na ich priestory
- možnosti spojenia svojich financií a hľadanie spoločne využívaných, väčších priestorov
- akým spôsobom žiadať o priestory, za akým účelom, atd...

- pospájanie aktivít jednotlivých o.z. n.o. skupín jednotlivcov, kvôli obsahovej výplni priestorov

Mapovanie:

Zhodli sme sa na tom, že treba konkrétnejšie mapovanie:
- prečo sa nepodarilo získať priestor (od mesta, alebo inak prečo požiadavky na mesto neboli vyslyšané .) Akým spôsobom sa o niečo (priestor) žiadalo od mesta, aký je ten lepší spôsob
- kolko aktivít robia vonku, koľko v Ružomberku
- prečo sú pre o.z. a iné skupiny, organizácie, neúnosné náklady na fungovanie, prevádzku priestorov,
- propagácia: bavili sme sa o zlepšení propagácie aktivít rôznych oz, iných skupín
dalej o tom aby sa oz učili byť čoraz menej závislé na meste v rámci financovania svojich aktivít. Rozvíjať ich piar a ich edukáciu
- vekové kategórie, pohlavie členov skupín, o.z. n.o.

- nasledné zjednotovanie a kooperácia medzi nimi

Minifest: Bol tam návrh, po hlbšom(konkrétnejšom) mapovaní a spísaní našich potrieb, požiadaviek, toho v akej situácii sú jednotlivé o.z., n.o. skupiny. Po zkonkrétnení našich cieľov (ako pps kultúry), postupu a možnej realizácie, mini festivalom spropagovať, oboznámiť verejnosť o tom aké majú podmienky domáci kultúrny aktéri v meste, a taktiež poukázať na vznikajúcu platformu o.z., n.o. ,skupín, krúžkov a jednotlivcov. Tento festival by mohol byť v spolupráci s ostatnými pracovnými skupinami.

Príprava na projekt:

- súčastný stav kultúry v meste, podmienky a jej  nedostatok podpory

- detailný zoznam o.z., n.o., krúžkov  a jednotlivcov

- konsenzus zúčastňovaných

- prevádzkovateľ

- cieľ projektu

- obsahová naplň KC

- finančná prognóza  projektu jednotlivých realizácií

- návrhy na budovy, priestory, technické vybavenie, prevádzkový poriadok, časový harmonogram atď

- prínos pre spoločnosť

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last