Preskoč na obsah

Mariánske námestie - participatívny mechanizmus

Autor/ka: Albín Bella

V minulom roku (2012) vyčlenilo MsZ v Ružomberku čiastku 3000 eur na vytvorenie projektovej dokumenátcie, ktorá by navrhovla riešenie revitalizácie územia Mariánskeho námestia. V súčasnoti ÚHA rokoje so zástupcami samosprávy o možnosti vyhlásiť urbanistcko-architektonickú súťaž na vyhotovenie štúdie danej loklaity. Vybraná štúdia by sa tak stala podkladom na revitalizáciu územia. V tejto súvislosti požiadali participatívne pracovné skupiny Zelené mesto a Urbanizmus, zastúpené občianskym združením Tvorivý rozvoj, ÚHA o možnosť zrealizovania verejného územného participatívneho plánovania danej lokality. ÚHA s týmto procesom súhlasil a poskytol občanom vlastné štúdie Mariánskeho námestia.

Občania sa tak prostredníctvom participatívneho mechanizmu môžu spolupodieľať na formovaní tohto verejného priestoru, ktorý bude slúžiť všetkým občanom mesta Ružomberok.  Navyše budeme veľmi radi ak sa do procesu aj aktívne zapojíte, či už vyplnením ankety na stránke, alebo zúčastnením sa na pracových workshopoch, ktoré sa budú odohrávať na stretnutiach PPS Zelené mesto (problematika výsadby zelene) a Urbanizmus (problematika urbánneho dizajnu miesta). Ak Vás táto aktivita zaujala sledujte celý proces na stránke participatívneho rozpočtu v sekcii Mariánske námestie.  

 

Pre zväčšenie kliknite na obrázok!

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last