Preskoč na obsah

Participatívna pracovná skupina Kultúry v Ružomberku

Autor/ka: OZ Tvorivý rozvoj

Je to vznikajúca skupina ľudí, občianskych aktivistov, združení, ktorý chcú prispieť k zvyšovaniu kvality kultúrneho života v meste. Snaží sa nadviazať spoluprácu z kultúrnymi pôsobiteľmi v meste (rôznymi záujmovými skupinami, klubmi, mestom, školami, osobnosťami), vytvoriť spoločnú komunikáciu a spoluprácu a vytvárať rôznorodé podujatia náučného, zábavného, výchovného charakteru a tak zvyšovať kultúru v meste a kultivovanosť jeho obyvateľov.

Táto pr. skupina je odvíjajúca sa od projektu participatívneho rozpočtu

"Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení,
že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné." Edmund Burke

Kontakt: KomunitaKulturyRK@centrum.sk

Tieto stretnutia vznikli za účelom spoločného  rozvoja kultúrneho života v meste, priamo obyvateľmi mesta. Prečo by ste sa mali zapojiť do rozvoja kultúrneho života vo vašom meste? Pretože kultúrny život nášho mesta závisí vo veľkej miere na aktivitách jeho obyvateľov. Ak nie sú oni aktívny nie je ani kultúrny život v meste aktívny.  A ak aj sú aktívny, napríklad rôzne záujmové krúžky, osobnosti, školy, občianske združenia, tak mnohokrát nepracujú na tom, aby spoločne niečo vytvorili. Spoločný Výtvor viacerých takýchto aktívnych skupín bude z veľkou pravdepodobnosťou zaujímavejší,  kvalitnejší a výrazne tým ovplyvní kultúrny život v meste.

 Nato aby ste sa zapojili do rozvíjania nášho kultúrneho života v meste netreba veľa.
Skúste sa zamyslieť, čo v meste chýba a boli by ste radi aby sa v meste uskutočnilo, alebo vás napadnú nedostatky ktoré by sa mali naprávať. Vždy sa nájde niečo čo v meste nie je a tiež vždy niečo čo treba naprávať. Nato, aby sa to zlepšovalo je potrebná vaša reakcia. Bez vašich reakcií sa ten stav nerozvíja ale stagnuje, prípadne upadá.
 Keď už prídete nato čo v meste chýba, alebo čo treba zlepšovať , treba o tom dať niekde vedieť  a práve preto vznikla táto pr. skupina aby zbierala vaše reakcie, vaše návrhy.

 Ak by ste chceli byť viac aktívnejší, tak je žiadané zúčastniť sa na stretnutí pr. skupiny. Môžete tam  prezentovať vaše návrhy osobne, alebo len dopĺňať návrhy ostatných. Ďalej máte možnosť zapojiť sa priamo do ich realizácie. Výstupom zo stretnutí pr. skupiny, by mali byť projekty, ktoré budú pripravené na realizáciu. Samozrejme tieto sa ešte postupne procesom zvažovania ohodnotia a schvália aj za podpory mestského zastupiteľstva. Pr. skupina si spomedzi svojich členov vybere dvoch zástupcov, ktorí ich zastupujú pred mestským zastupiteľstvom pri spoločnom prezentovaní a prehodnocovaní navrhnutých projektov. Po prvom kole sa vracajú aj s pripomienkami k jednotlivým projektom do pr. skupiny, kde projekty upravia tak, aby boli spokojné všetky strany a idú s nimi v druhom kole opäť na mestské zastupiteľstvo, kde by už nemal byť problém so schválením upravených projektov. Keď je projekt schválený financuje sa z časti mestského rozpočtu, ktorá je vyčlenená na tieto projekty.

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last