Preskoč na obsah

Zápis zo stretnutia - 4.4.2013 - KULTÚRA

Autor/ka: Dominik Finik

Projekt KC
Na stretnutí sme sa rozhodli vypracovať projekt, ktorého cieľom je vznik kultúrneho centra. Myslíme si že v našom meste chýba miesto, ktoré by spájalo rôzne kultúrne subjekty, ich aktivity pod jednu strechu. Miesto ktoré by pomáhalo vznikajúcim domácim umelcom, zoskupení umelcov, a iných, ktorých aktivity by prispievali k rozvoju a spestreniu kultúry.Znížili by sa tak napríklad náklady už fungujúcim kultúrnym subjektom na prevádzku ich činnosti. Výhodou vytvorenia KC je aj ekonomická efektivita pre mesto, ktoré podporuje v rámci svojho dotačného systému nájom viacerých subjektov. Takto, pod jednou strechou, by boli tieto náklady vynakladané efektívnejšie, viac muziky za rovnaký obnos peňazí. Tiež KC vytvára väčšiu pravdepodobnosť, že kultúrne subjekty v ňom zapojené budú spolupracovať na spoločných kultúrnych podujatiach, festivaloch, čo bude zvyšovať ich kvalitu i množstvo.

Projekt festival
Cieľom tohto projektu je vznik festivalu, no nie takého na aký sme v Rk zvyknutý.  Tento festival by prebiehal na uliciach v centre nášho mesta, ktoré budú zaplnené rôznymi umelcami. Tento festival nebude len za účelom zábavy, bude tiež informovať Ružomberčanov o tom, aké podmienky pre rozvoj "domácej kultúry"  tu sú a akú domácu kultúru tu máme.  Tiež prezentovať vznikajúcu platformu tvorcov tohto festivalu a vyzývať  ostatných k spoločnému podieľaniu sa na rozvoji domácej kultúry.

Bavili sme sa  ďalej o vypracovaní návrhu ako najlepšie osloviť/zapojiť ďalších ešte nezapojených do vznikajúcej platformy  v pps. Kultúra a jej cieľov. O potenciálnych budovách/priestoroch pre KC  (napr. priestory nad plavárňou) čo musia tieto priestory spĺňať, vytvorenie dotazníku/ankety pre mapovanie a čo je dôležité,  skupina sa dohodla na stretávaní sa každý týždeň.

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last