Preskoč na obsah

Zápis zo stretnutia - 18.4.2013 - KULTÚRA

Autor/ka: Dominik Finik

Projekt Festival

Tento nápad vznikol v diskusiách na našich stretnutiach, jeho úlohou by malo byť spojenie domácich umelcov, za spoločnú vec: Priestor pre ich rozvoj (KC) Viac o projekte v zápise z minula. Na stretnutí sme sa zhodli že je treba zohnať  financie a na základe nich stavať jeho obsahovú výplň. Bude treba osloviť domácich umelcov, kultúrne subjekty či majú záujem podporiť  dobrovoľným účinkovaním toto podujatie.  O mieste kde by tento festival prebiehal, bolo navrhnuté spraviť ho na dvoch miestach -priamo na uliciach v centre mesta - doskočisko - kalvária (workshopy, premietanie, iné...) a rozdeliť ho na dva dni kde by jeden deň, festivalová hlavná časť prebiehala v centre a tá druhá časť viac voľnejšia na doskočisku v deň nasledujúci. Keď sme diskutovali o tom kedy tento festival realizovať bol navrhnutý termín na 14-15 august.

Kultúrne centrum
 Bavili sme sa opäť o možných priestoroch v meste a o financiách pre vznik a prevádzku KC ktorého vznik je našim dlhodobým cieľom. Ku krokom k jeho vzniku, patria aj naše snahy zapojiť doň ďalšie kultúrne subjekty, umelcov z mesta, tým rozšíriť a spevniť  vznikajúcu platformu a obsahovú výplň KC. 

Ďalšie návrhy ktoré zazneli:
V rámci propagácie aktivít bol návrh vybudovať ďalšie  výlepné plochy

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last