Preskoč na obsah

Doskočisko 2015: Montáž ochranných sietí na ovocné stromy a kríky - participatívna komunita Ružomberok

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj

Výsadba ovocných stromov je samostatnou kapitolou participatívneho rozpočtu v Ružomberku. Participatívna komunita sa snaží o navrátenie úžitkových stromov do katastrálneho územia mesta, či už v intraviláne, alebo extraviláne. Občania mesta Ružomberok chcú zachovávať domorodý ráz výsadby a zároveň poukázať na fakt, že ovocné stromy vždy boli súčasťou mesta a jeho blízkeho okolia. Tento rok prišla na rad aj montáž ochranných sietí. 

Celkovo už vysadila participatívna komunita do 30 ovocných stromov a 30 ovocných kríkov. Výsadba bola zrealizovaná na dvoch miestach, v dvoch bývalých skokanských areáloch, z ktorých sa jeden nachádza v užšom centre mesta a druhý v extraviláne na Kalvárii. Práve výsadba na kalvárii dostala tento rok "ochranný odev" v podobe drevenej ohrádky a plastovej siete. Primárnym cieľom bolo zviditeľniť výsadbu, nakoľko sa nám už v minulosti stalo, že došlo k poškodeniu výsadby zo strany návštevníkov Doskočiska. Nepozorní ľudia svojim konaním najviac ohrozujú novú výsadbu. Sekundárnym cieľom bolo aspoň čiastočne zabezpečiť ovocné stromy a kríky aj pred ohryzom zverou. Participatívna komunita mesta Ružomberok vytvorila drevenú obrubu z hranolčekov o rozmeroch 5x5cm, na ktoré sa upínla plastová sieť okolo 10-tich stromov a 10-tich kríkov. Bez ochrany tak dočasne zostalo ešte 5 stromov a 5 kríkov. Tento rok sme zabezpečili niekoľko jabloní, hrušku, slivky, marhuľu, egreše, ríbezle a josty.      

Fotogaléria z prác participatívnej komunity - Montáž ochranných sietí - Doskočisko 2015

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last