Preskoč na obsah

Verejná požičovňa bicyklov 2015: Montáž cykloboxu - participatívna komunita Ružomberok

Autor/ka: OZ Tvorivý Rozvoj

Verejná požičovňa bicyklov je projekt participatívnej komunity Ružomberok, ktorý vznikol v pilotnom roku 2013. Participatívna komunita vtedy ešte nemala personálne kapacity na vybudovanie cykloboxu a tak sa realizácia projektu odsunula na neskorší termín. Participatívna komunita zatiaľ realizovala technicky jednoduchšie prvky. Počas tohto roku sa však podarilo zrealizovať väčšinu pôvodných projektov a tak sa na rad dostala aj verejná požičovňa bicyklov. Participatívnej komunite sa do konca roka 2015 podarilo vytvoriť najdôležitejšiu časť požičovne: CYKLOBOX. 

Realizácia cykloboxu bola náročná predovšetkým z hľadiska personálnych, ekonomických, časových a materiálnych kapacít. V prvom rade bolo potrebné zohnať základný materiál a patrične ho upraviť. Participatívna komunita zadovážila drevené hranoly a OSB dosky, ktoré následne členovia komunity lakovali Exlakom. OSB dosky dostali tri nátery a drevené hranoly sme natreli jedenkrát. ďalšou fázou boli murárske práce. Bolo potrebné vytvoriť šesť betónových pätiek na ktoré sa mala postupne namontovať drevená konštrukcia. Participatívna komunita zakúpila betónové tvárnice, ktoré boli osadené do vykopaných jám a do ktorých sme zabetónovali kovové konzoly v tvare písmena U. Následne sme začali montovať drevenú konštrukciu z hranolov o rozmeroch 12x12cm a 12x6cm. Ako prvá sa namontovala podlaha a vzápätí sme začali montovať stojky a preklady. Konštrukciu sme postavili za dva dni a mohli sme sa pustiť do montáže plášťa cykloboxu. Plášť pozostával s OSB dosiek a polykarbonátových dosiek, ktoré sme pomocou skrutiek uchytili na drevenú konštrukciu. To nám zabralo ďalší deň. Zostalo namontovať už len strešnú krytinu. Strechu sme vytvorili z trapézových plechov a polykarbonátového trapézu. Posledný deň sa namontovali dverové pánty a kovanie (masívna petlica). Cyklobox ešte síce čakajú drobné interiérové (montáž stojanov na bicykle) a exteriérové úpravy (grafická úprava), ale očakávame že už v januári budú k dispozícii na požičiavanie prvé 4 bicykle.     

Fotogaléria z montáže cykloboxu  - participatívna komunita Ružomberok

Projekty participatívnych komunít 2013 - BA

Autor/ka:

Proces PR pre rok 2013 sa začal v septembri verejnými fórami a pravidelnými stretnutiami participatívnych komunít v Komunitnom centre generácií.

Čítať ďalej...

Podpora európskej zodpovednosti za blaho detí

Spoločné vyhlásenie európskych mimovládnych organizácií k Záverom zasadnutia EPSCO zo 4. októbra 2012

Autor/ka: EAPN/SAPN
Čítať ďalej...

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Autor/ka: Utopia

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

Čítať ďalej...

First Previous Next Last